רוצה לפתוח עסק המצריך רישיון? פירטנו בשבילך, שלב אחרי שלב את הדרך לקבלת רישיון עסק.

הליך קבלת רישיון עסק הנו סבוך ומורכב, המשתנה בין עסק לעסק לפי תחום העיסוק. השוני ניכר בדרישות הרשויות ובתקנות אשר בעל העסק נדרש לעמוד בהן בכדי לקבל רישיון עסק בתחום הספציפי.

למשל, הליך קבלת רישיון עסק למפעל מזון (קייטרינג) מצריך קבלת רישיון יצרן ועמידה בדרישות ובתקנות ספציפיות לתחום עיסוק של מפעלי מזון. בשונה מכך, הליך קבלת רישיון עסק לנגריה מצריך הגשת מסמכים שונים וספציפיים לתחום עיסוק ספציפי זה.

עורך דין משרד הבריאות ומיטב היועצים בתחום כאן בשבילך, כדי להקל עלייך בביצוע הליך קבלת רישיון עסק ולספק לך רישיון עסק תוך חסכון בכסף וזמן רב.

השלב הראשון – הכנת תכניות הנדסיות ומסמכי הבקשה לקבלת רישיון עסק

 1. מידע מקדמי והכנת מסמכי הבקשה – על פי חוק רישוי עסקים, יזם יכול להגיש בקשה לקבלת מידע מקדמי מרשות הרישוי. מידע מקדמי זה הנו מוסמך וכולל את הדרישות השונות לקבלת רישיון עסק, דבר המקל משמעותית על הליך קבלת רישיון עסק. את הבקשה לקבלת מידע מקדמי ניתן לעשות בשני אופנים: האחד, להגיש בקשה לקבלת חוות דעת מקדמית באמצעות האינטרנט.
 2. הגשת הבקשה לגוף הרישוי ממנו דרוש המידע, למשל בעניין מפעל מזון הבקשה תוגש למשרד הבריאות. לבקשה המקדמית נדרש לצרף תכניות הנדסיות חתומות כקבוע בחוק הרישוי. על פי חוק, המידע המקדמי חייב להימסר בתוך 30 יום מיום הבקשה.
 3. הכנת מסמכי חברה לפי דרישות הגורמים הרלוונטיים – רשות מקומית, מכבי אש, משטרה, משרד הבריאות ועוד. יש לציין כי לכל רשות מקומית ישנן דרישות שונות מאחת לשנייה ויש להכיר את דרישותיהן.
 4. ביצוע מדידות של הנכס – יש לבצע בדיקת התאמה בין התכניות האדריכליות לבין המצב בשטח. חשוב שהמידות יהיו זהות וללא סטיות, דבר זה עלול לגרום להפסדים כספיים ובזבוז זמן רב כאשר ייתכן והבקשה תידחה ותצטרך להתחיל שוב את הליך קבלת רישיון עסק.
 5. תרשים סביבת העסק – תרשים זה מציג את הגוש והחלקה שבהם העסק נמצא. בנוסף לכך, מוצגות החלקות שנמצאות ברדיוס של 500 מטר מהעסק ואת הדרכים המובילות אליו.
 6. מפה מצבית – במפה זו יצוין מקומו המדויק של הנכס בבניין שבו הוא נמצא. בנוסף, יצוינו מערכות לכיבוי אש, מקומות חניה, מתקני סילוק האשפה וצנרת הגז.
 7. תכנית עסק – הנדסית אדריכלית אשר מציגה את החלוקה הפנימית, את שטח העסק ומערכות סניטציה וביוב. תכנית זו נדרשת להיות חתומה בידי בעל מקצוע מוסמך, כלומר, מהנדס אזרחי או אדריכל.

השלב השני – העברת הבקשה לגורמים המאשרים

בשלב זה של הליך קבלת רישיון עסק מתבצעת הפקדת המסמכים במחלקת רישוי עסקים על מנת שיבחנו את הבקשה.

 1. תשלום אגרת בקשה לרישיון עסק וקבלת אישור הגשת הבקשה. קבלת האישור אינה מהווה אישור לרישיון העסק, אלא רק אישור לתשלום עבור הטיפול בבקשה.
 2. ביקורת הגורמים המאשרים – הדרכת בעל העסק לפני ביקורות של הגורמים המאשרים.
 3. ביצוע הביקורת בעסק – קבלת דוחות הביקורת והמלצות לאישור הרישיון. שלב זה של הליך בקשת רישיון עסק הנו בעל משמעות רבה. יש להתכונן היטב לביקורת זו מאחר ולדוחות ולהמלצות יש משקל רב באישור הבקשה ולסיומו של הליך קבלת רישיון עסק בהצלחה.

השלב השלישי – בחינת הבקשה והעברתה לנותני האישור

בשלב זה של הליך קבלת רישיון עסק, רשות הרישוי בוחנת את הבקשה. רשות הרישוי נדרשת לדון בבקשה תוך 21 יום ולהחליט האם הליך הרישוי ממשיך או שהוא נפסק. רשות הרישוי תודיע לעסק את נסיבות הדחיה, למשל, היעדר מסמכים הנדרשים לשם קבלת רישיון עסק. הודעת הסירוב תימסר בכתב וינומקו בו סיבות הדחייה. במידה והכל מתקדם כשורה, רשות הרישוי מעבירה את הבקשה לגורמים המאשרים.

השלב הרביעי – העברת הבקשה לגורמי האישור הרלוונטיים

כאשר הבקשה לקבלת רישיון עסק אושרה על ידי רשות הרישוי, תועבר הבקשה לקבלת חוות דעת של גופי האישור הרלוונטיים לפי סוג העסק. בנוסף, הרשות בודקת את תכניות המבנה של העסק ואת התאמתו לשימוש המיועד אל מול דרישות דיני התכנון והבנייה.

רשות הרישוי קובעת את הגופים שאישורם נחוץ לקבלת רישיון עסק והיא זו שמפנה אליהם את הבקשה.

אישור הבקשה לקבלת רישיון עסק, היתר זמני או סירוב.

בשלב זה של הליך קבלת רישיון עסק מתקבלות כל ההחלטות של הגופים הרלוונטיים אשר בחנו את הבקשה לפי דרישותיהן. על פי החלטות אלו, רשות הרישוי תחליט אחת מן האפשרויות:

 1. אישור הבקשה לקבלת רישיון עסק – במידה וכל הגופים הרלוונטיים אישרו את הבקשה, הליך קבלת רישיון עסק הסתיים בהצלחה.
 2. סירוב ודחייה של הבקשה לרישיון עסק – כאשר אחד מן הגופים הרלוונטיים לא מאשר את הבקשה. על רשות הרישוי להודיע על כך בכתב למבקש הבקשה.

היתר זמני – היתר זמני יינתן בנסיבות מיוחדות:

 1. אחד מן הגופים המאשרים אישר היתר זמני בלבד וכל שאר הגופים אישרו את הבקשה.
 2. במידה וחלפו 30 יום מיום שנשלחה הבקשה לגופים המאשרים והם לא השיבו, יכולה רשות הרישוי להורות על היתר זמני עד תקופה של שנה.
 3. במקרים בהם הוגשה בקשה להחלפת בעלות וצורף לה תצהיר שלפיו לא חל שינוי בעסק, בייעודו ובתכניות.
 4. במידה ונשלחה בקשה לגופים המאשרים לחדש את הרישיון התקופתי והם עדיין לא השיבו לבקשה.

תוקף רישיון העסק

תוקף הרישיון יקבע על ידי חוק רישוי עסקים וצו רישוי עסקים ויצוין בגוף הרישיון. חידוש רישיון העסק ייעשה על ידי האגף לרישוי עסקים, הכולל בדיקה וביקורת של גופי הרישוי הרלוונטיים כ-3 חודשים לפני שיפוג תוקף הרישיון. בעת אישור הגופים הרלוונטיים, ישלח לעסק רישיון חדש עם תאריך תוקף הרישיון.

הפעלת עסק ללא רישיון עסק הנה עבירה פלילית

חשוב לדעת כי הפעלת עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית. עסק הפועל ללא רישיון צפוי לסנקציה של סגירה מנהלתית ואף להיתבע ולקבל קנסות ועונש מאסר.

מאחר והבירוקרטיה של הליך קבלת רישיון עסק הנה מורכבת, אנו כאן בשבילך. עורך דין משרד הבריאות ומיטב היועצים ילוו אותך לאורך כל הדרך להשגת הרשיון וגם לאחר מכן בפעילות המסחרית.