בהתנהלות מול גורמי משרד הבריאות וחוק הגנה על בריאות הציבור, חשוב להסתייע על ידי עורך דין משרד הבריאות בעל ידע מעמיק ונסיון רב בתחום.

חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2015 הנו מחליף את פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], תשמ"ג-1993 שהיה בתוקף עד לשנת 2015.

מה החוק מסדיר?

חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) מסדיר את אחריותם של יצרני ויבואני מזון, דרכי הפיקוח על אופי וטיב ייצור המזון ועל ייבואו.

הסדר זה נעשה בכדי להבטיח כי המזון המוצע הנו ברמת איכות, יצור תקינות ובטיחות נאותים המתאימים לאמות המידה שנקבעו בחוק.

בנוסף, חוק זה מסדיר את אחריותו של משווק מזון וחובותיו בכל שלבי העברת המזון מרגע ייצורו, אופן ייבואו, ועד למקום שבו מתבצעת המכירה ישירות לצרכן. זאת בכדי לוודא ולהבטיח כי המזון המוצע לצרכן יוצר בידי גורם מורשה כדין, יובא על ידי יבואן רשום ומשווק בתנאים נאותים העומדים באמות המידה שנקבעו בחוק.

עם זאת, חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) מסדיר את סמכויות האכיפה, נהלי פיקוח, עבירות עונשין ועוד.

יתרה מכן, חוק זה קובע אמות מידה לאיכות, תקינות ובטיחות המזון בישראל כמקובל במדינות המפותחות ובהתאם לתקנים בין-לאומיים ועוד.

מטרתו העיקרית של חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון):

מטרתו העליונה של חוק זה הנה לאפשר זמינות והנגשה של מזון לציבור בעלויות סבירות, תוך שמירה על בריאות הציבור.