זקוק לקבלת ייעוץ לפני חקירה באזהרה במשרד הבריאות?

דע מהן זכויותיך.

חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), תשע"ו-2015, מורה על חקירת כל אדם שיש בגינו חשד שביצע דבר עבירה או שיש בידיו ידיעות הנוגעות לעבירה על פי חוק זה. חקירה באזהרה במשרד הבריאות עשויה ליפול באופן בלתי צפוי על כל אדם ובכל זמן, גם אם לא ביצע עבירה בפועל.

אחד מן המקרים השכיחים שבגינו מוזמן אדם לשם חקירה באזהרה במשרד הבריאות הוא לאחר ביקורת פתע של פקחי משרד הבריאות שבעקבותיה עולה חשד לביצוע עבירה בניגוד לחוק ואף ביצוע עבירה בפועל, במקרים טכניים בהם אין רישיון עסק, רישיון יצרן, ועוד.

ישנן שתי סיבות לקבלת זימון של חקירה באזהרה במשרד הבריאות:

  1. זימון לחקירה לצורך מתן עדות לדבר עבירה.
  2. זימון לחקירה באזהרה בגין חשד לביצוע עבירה.

חשוב לציין כי אדם אשר נחקר בחשד לביצוע עבירה נחשב כנחקר תחת אזהרה.

מהי חקירה באזהרה ובמה היא שונה מחקירה רגילה?

חקירה באזהרה הנה חקירה שמתנהלת כנגד אותו האדם אשר חשוד בביצוע עבירה על פי חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון). על פי חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, המפקחים והחוקרים שמבצעים את החקירה, מחויבים בתחילתה להזהיר את הנחקר כי הוא חשוד בביצוע עבירה וכן ליידע אותו על זכויותיו מתוקף החוק.

האדם הנחקר אינו מודע לזכויותיו על פי חוק ויש להניח כי הוא נמצא תחת לחץ רב בעת החקירה. לכן, מטרתה של האזהרה היא לשפוך קצת אור על המתרחש, להזהיר את החשוד על אופי העבירה וכן ליידע אותו על ההשלכות המשפטיות שיחולו במידה ויחליט לנצל את זכותו, לשמור על זכות השתיקה או למסור את גרסתו. אזהרת החוקר בתחילת החקירה הנה בגדר חובה ואי מילוי דרישה זו עלולה לפסול את ההודעה שנגבתה.

חקירת עדים היא איננה חקירה באזהרה מאחר והנחקר אינו חשוד בביצוע עבירה. חשוב לדעת כי לנחקר זה ישנה זכות של אי הפללה עצמית, שכן הוא אינו חייב לומר דברים אשר עלולים להעלות חדש כי הוא ביצע עבירה בעצמו. במקרה בו הנחקר שמוסר עדות הופך לחשוד, על החוקר להזהיר אותו וליידע אותו על זכויותיו, מאחר והוא נחקר כחשוד וכל מה שיאמר עלול לשמש כנגדו.

האם ממצאי חקירת חשוד שנעשתה ללא אזהרה הנה קבילה בבית המשפט?

על פי פס"ד יששכרוב, בישראל נהוגה דוקטרינת פסילה פסיקתית: כאשר מדובר בעבירה קלה  – מקפידים על הפרוצדורה וחובה היא להזהיר את הנחקר. כאשר מדובר בעבירה חמורה – ההקפדה על הפרוצדורה מתרככת ובנסיבות מסוימות, הודעה תהיה קבילה גם אם לא הוזהר הנחקר בתחילת החקירה.

לצורך המחשה גסה, בעת חקירה באזהרה במשרד הבריאות, יש משמעות רבה למתן האזהרה כאשר אדם נחקר בגין עבירה קלה. הודעה של אותו חשוד שלא הוזהר, לא תשמש כראיה קבילה בבית המשפט. לעומת זאת, בחקירה בגין עבירה חמורה, הדרישה לאזהרה מתרככת ובנסיבות מסוימות, הודעה תיחשב כראייה קבילה גם כאשר החשוד לא הוזהר בתחילת החקירה.

זומנת לחקירה באזהרה במשרד הבריאות? דע את הזכויות שלך

במידה ונחקר זומן כחשוד לשם חקירה באזהרה במשרד הבריאות או בכל גוף מוסמך אחר, ישנה חובה להזהיר אותו בחשודות המיוחסות לו ולמסור לו את זכויותיו על פי חוק. מאחר וכל עדות עלולה להכריע את גורלכם, אין להקל ראש בנושא, חשוב לדעת מהם זכויותיכם, וכן, לקבל ייעוץ וסיוע של עורך דין משרד הבריאות הבקיא בתחום זה.

בין הזכויות שמגיעות לנחקרים בעת חקירה באזהרה במשרד הבריאות

  • הזכות לשמירה על זכות השתיקה, במקרים בהם מתן העדות יכולה להפליל את הנחקר.
  • הזכות להיוועץ בעורך דין – החוקרים מחויבים לעכב את החקירה עד הגעתו של עורך דין משרד הבריאות למקום.

סגירת העסק עקב ביקורת של פקחי משרד הבריאות

עבירות מסוימות עלולות לגרום לסגירת העסק וכתוצאה מכך להפסדים כספיים רבים. עבירות של אי אחזקת רישיון עסק, רישיון יצרן, ליקויים תברואתיים ועוד עלולים להוביל למצב זה. עוד בשלב של חקירה באזהרה במשרד הבריאות אנו נותנים שירות מהיר של השגת רישיון עסק, רישיון יצרן ואישורים נוספים במיוחד למקרים אלו, על מנת לצמצם את ההפסדים הכספיים של הלקוח, להסדיר את החסר מול משרד הבריאות ולהקל על ההאשמות.

מדוע חשוב לקבל יעוץ מעורך דין משרד הבריאות לפני חקירה

אדם שעבורו חקירה באזהרה במשרד הבריאות זו הפעם הראשונה, עשוי להיות שרוי במתח נפשי רב ובחוסר ידע כיצד לפעול.

חשוב לזכור כי המפקחים והחוקרים מיומנים ונתקלים בעשרות חשודים ביום, ולהם כמה וכמה תחבולות חקירה.

לרוב, נחקרים אינם מודעים לזכויותיהם במהלך החקירה ואינם יודעים כיצד להתמודד עם החוקרים ותרגילי החקירה בצורה הנכונה.

לכן, על מנת לדעת את זכויותיכם, ולקבל ייעוץ והכוונה כיצד לנהוג בעת חקירה באזהרה במשרד הבריאות, מוטב להתייעץ עם עורך דין משרד הבריאות אשר מומחה בתחום זה.

בעזרת ייעוץ והכוונה משפטית מקצועית מידי עורך דין משרד הבריאות, ניתן להישמר ממלכודות החקירה, לדעת על מה להשיב, לבסס את גרסת החשוד עם ראיות תומכות, לזמן עדים לחיזוק הגרסה ואף להוביל לסגירת התיק בבוא היום.