רוצה לפתוח עסק?

מרגיש שהגיע הזמן להיות עצמאי ולנהל עסק כמו שתמיד רצית?

פתיחת עסק הנה פעולה המעלה שאלות רבות אצל היזם, כאשר לרוב הוא אינו מודע, הן לדרישות החוק, והן לאפשרויות העומדות לצדו בכל הנוגע למימון העסק על ידי הלוואות בערבות מדינה.

פתיחת עסק כוללת מספר פעולות המסדירות את רישום העסק ברשויות הרלוונטיות וכן, עמידה בדרישות חוק רישוי עסקים וקבלת. מבין הרשויות כאמור, יש לבצע פעולות ולהסדיר את הנדרש במס הכנסה, מע"מ, המוסד לביטוח לאומי ובבנק בו עתיד להיפתח חשבון העסק.

יש לציין כי פעולות אלו הן חובה על פי חוק כבר בשלב פתיחת העסק וטרם ביצוע העסקה הראשונה.

עורך דין משרד הבריאות ומיטב היועצים כאן בשבילך, בכדי ללוות ולסייע בהליך פתיחת העסק מהשלב התכנוני, דרך רישום והסדרתו מול הרשויות הרלוונטיות ועד קבלת רישיון עסק.

הבירוקרטיה שבהליך פתיחת עסק

פתיחת עסק הנה פעולה הטומנת בחובה הליכים בירוקרטיים רבים אל מול הרשויות, עמידה בחוק רישוי עסקים ובתקנים הרלוונטיים, קבלת רישיון יצרן במידה ומדובר במפעל מזון ועוד. לא פעם, בירוקרטיה זו מעלה ייאוש ותסכול אצל היזם.

הפעולות הנדרשות לרישום העסק:

 1. רישום חברה בע"מ אצל רשם החברות.
 2. רישום שותפות אצל רשם השותפויות.
 3. פתיחת תיק במס הכנסה.
 4. פתיחת תיק במע"מ.
 5. פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי.
 6. פתיחת חשבון עסקי בבנק.

רישום חברה בע"מ אצל רשם החברות

על מנת לרשום חברה בע"מ לשם פתיחת עסק נדרש להגיש מסמכים אלה:

 • טופס הגשת מסמכים לרישום חברה, כאשר הוא חתום על ידי המבקש ועורך דין.
 • הצהרת בעלי מניות בפני עורך דין.
 • טופס בקשה לרישום חברה.
 • הצהרת דירקטורים – כל חברה מחויבת במינוי דירקטורים.
 • תקנון חברה מאומת על ידי עורך דין – תקנון החברה מסדיר את אופייה ועיסוקה ומשמש כתעודת הזהות של החברה. תקנון החברה חייב לכלול: שם חברה, פרטים בדבר הון המניות הרשום, מטרות החברה, ומידע לעניין הגבלת אחריות (אחריות בעלי המניות בחברה לחובותיה).

בעת הרישום נדרשת החברה לשלם אגרת רישום לרשם החברות במשרד המשפטים. בנוסף, חברה בע"מ נדרשת לשלם אגרה שנתית לרשם החברות.

לאחר הליך הרישום מקבלת החברה תעודת התאגדות ומספר רשום (ח.פ). על פי חוק החברות, חייבת חברה בע"מ למנות רואה חשבון שיבקר את הדו"חות השנתיים שלה. זאת, בניגוד לעוסק מורשה בודד, אשר חובה זו לא חלה עליו.

רישום שותפות אצל רשם השותפויות

על מנת לבצע רישום שותפות יש להעביר לרשם השותפויות הודעה חתומה בידי כל השותפים הכוללת:

 • שם השותפות.
 • מקומו הראשי של העסק.
 • מטרות העסק
 • כתובת/מען של העסק.
 • שמו המלא, כתובת מגורים ופירוט הגדרתו של כל שותף.
 • שמותיהם של השותפים המורשים לחתום בשם השותפות, זאת במידה ולא כולם מורשים לכך.
 • יום תחילת השותפות ותקופת קיומה, אם נקבעה לה תקופה.

שותפות כללית ושותפות מוגבלת

במקרה של שותפות כללית, השותפים הם האחראיים לחובות העסק וחלוקת הרווחים נעשית בהתאם למה שהוסכם ביניהם. יש לתת את הדעת בשלב זה של פתיחת עסק, שכן, בשותפות כללית השותפים אחראיים על החובות, וזאת ללא הגבלה.

הבקשה לרישום שותפות כללית תעשה באמצעות טופס בקשה לרישום שותפות, אשר יהיה חתום בידי השותפים ויאומת על ידי עורך דין או רואה חשבון. פעולה זאת חייבת להיעשות בתוך חודש מיום התאגדותה.

במקרה של שותפות מוגבלת, השותפים מתחייבים להשקיע בשותפות עד סכום מוסכם מראש וכי לא יהיו אחראיים לחובות העוברים את סכום זה. עם זאת, בשותפות מוגבלת חייב שיהיה לפחות שותף אחד המוגדר כשותף כללי האחראי באופן מלא לניהול השותפות.

הגשת הבקשה תיעשה על ידי טופס בקשה לרישום שותפות מוגבלת, הכולל את אותם הפרטים של בקשת רישום שותפות כללית ובנוסף הודעה כי זוהי שותפות מוגבלת, פרטי השותפים המוגבלים והסכומים שהכניס כל אחד מהם.

פתיחת עסק בבעלות אישית – עוסק יחיד

פתיחת עסק בבעלות אישית מעניקה יתרונות רבים אך גם חסרונות. על בעל העסק מוטלת האחריות על זכויות העסק וחובותיו, וכן, על הרווחים וההפסדים של העסק.

היתרון של עוסק פטור

עוסק פטור הנו עוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום מסוים.

התקרה לשנת 2017 היא 98,707 ₪.

משמעות הפטור ממע"מ היא שבעל העסק הפטור אינו חייב בתשלום מע"מ על עסקאותיו והוא לא מחייב את לקוחותיו במע"מ. בעל העסק אינו יכול לקזז ולדרוש את מס התשומות ששולם על ידיו.

העוסק הפטור מצהיר אחת לשנה על מחזור עסקאותיו בשנת המס שחלפה. במידה ויעבור את תקרת הסכום המוגדר, ייחשב כעוסק מורשה לכל דבר ועניין.

מי אינו יכול להירשם כעוסק פטור?

חוק המע"מ מונה בעלי מקצועות חופשיים ונותני שירות מסוימים אשר אינם רשאים להירשם כעוסק פטור בעת פתיחת עסק.

מבין המקצועות המוזכרים ניתן למצוא:

 • רופאים
 • פסיכולוגים
 • עורכי דין
 • פיזיותרפיסטים
 • רואי חשבון ויועצי מס
 • טכנאים
 • אדריכלים
 • מתווכים
 • סוחרי מקרקעין
 • סוחרי רכב ועוד

היתרון העיקרי בין עוסק פטור לבין עוסק מורשה הנו בעניין המע"מ בלבד. עוסק פטור ידווח מע"מ פעם בשנה על סך כל עסקאותיו ולא יוכל לקזז מע"מ, בעוד שעוסק מורשה ידווח מע"מ אחת לחודש ויוכל לקזז הוצאות מע"מ.

עוסק פטור או עוסק מורשה?

ישנם שלושה יתרונות עיקריים בעת פתיחת עסק כעוסק פטור:

 1. עוסק פטור לא מדווח מע"מ באופן חודשי ושוטף
 2. עוסק פטור יכול להציע הצעת מחיר נמוכה יותר ללקוחות שאינם מקזזים מע"מ, לעומת המתחרים אשר מוסיפים את המע"מ על סכום החשבון.
 3. ההוצאות מורכבות מחשבוניות מס בלבד. כלומר, נעשה חסכון במס לעומת עוסק מורשה. בעוסק פטור, סכום המע"מ שאינו ניתן לקיזוז מתווסף להוצאה. דבר זה מוביל לתוצאה של הפחתת הרווח לצורך מס.

החסרונות העיקריים של פתיחת עסק כעוסק פטור:

 1. תדמית – לקוחות גדולים יעדיפו לעשות עסקאות עם עוסק מורשה.
 2. מגבלה פסיכולוגית – כאשר בעל העסק חושב על תקרת ההכנסה לצורך ההנאה מהפטור, חשיבה זו עשויה ואף גורמת להישאר במצב של עסק קטן ומבטלת חשיבה על התפתחות וצמיחה.
 3. איסור קיזוז מע"מ תשומות – חיסרון זה בא לידי ביטוי בעיקר כאשר מדובר ברכישות בסכומים משמעותיים.

חשוב לברר את גובה המס המוטל על סוג ההתאגדות

מבחינת המיסוי, יש לתת את הדעת בבחירת סוג ההתאגדות בו אתה בוחר בעת פתיחת עסק. נושא המיסוי הנו קריטי מאחר ולכל סוג האגדות יש מיסוי שונה, אשר תכנון רשלני שאינו מתאים לפעילות העסק יכול להוביל לתוצאה בה פעילות העסק לא תניב רווחים. דבר זה יכול לקרות, בין היתר, מאחר וסוג ההתאגדות גובה מיסוי רב המקטין את הרווח של העסק, לעומת התאגדות שונה המטילה מיסים אשר מתאימה לפעילות העסק ולגובה ההכנסות הקיימות.

פתיחת תיק במע"מ

ככלל, כל אדם יחיד, חברה או שותפות אשר עומדים לבצע מכירה של נכס, טובין או מקרקעין, או לתת שירות מחויבים לבצע פתיחת תיק במע"מ.

מתי צריך להירשם כעוסק במע"מ?

הרישום כעוסק נדרש להתבצע עד ליום בו החלה הפעילות העסקית. כלומר, אין לבצע עסקאות טרם בוצע הרישום כעוסק ונפתח תיק במע"מ. כאשר הקמת העסק הנה ממושכת, רשאי מקים העסק להירשם עוד בשלבי ההקמה גם אם עדיין לא התחיל לפעול ולבצע עסקאות.

איפה ניתן להירשם כעוסק?

הרישום כעוסק ייעשה במשרד מע"מ הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית, או למקום מגוריו של העוסק היחיד.

מסמכים שנדרש להציג בעת הרישום

המסמכים אשר בעל העסק נדרש להציג במשרד המע"מ בעת הרישום משתנים לפי סוג העוסק.

עוסק יחיד:

 • תעודת זהות.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק במידה וקיים.
 • מסמכים שונים המעידים על הקמת העסק ואופן פעילותו במידה וקיים.

שותפות:

 • תעודת זהות של כל השותפים בהתאגדות.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק במידה וקיים.
 • אישור על ניהול חשבון בנק משותף לכל השותפים בהתאגדות.
 • אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות במידה וקיים.

יש לציין כי רישום שותפות מחייב רישום במע"מ כעוסק מורשה. טרם רישום השותפות במע"מ יש לוודא כי אין לאחד מן השותפים חובות למע"מ.

עם זאת, על שותפות למנות נציג אחד מטעמם שיפעל בשמה בכל הנוגע למע"מ.

חברה בע"מ:

 • אישור של רשם החברות.
 • תקנון ופרוטוקול של החברה כפי שאושר על ידי רשם החברות.
 • פרטי מנהלי החברה, לרבות שמותיהם, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 • אישור על קיום חשבון הבנק של החברה.

יובהר שוב כי חשוב לבדוק שלכל אחד מבעלי המניות בחברה אין חובות למע"מ.

טופס מע"מ 821

כל בעלי העסק נדרשים למלא טופס מע"מ 821, לחתום עליו ולהגישו לנציג מע"מ.

תעודת עוסק מורשה

לאחר סיום תהליך הרישום במע"מ, כחלק מהליך פתיחת עסק, בעל העסק יקבל מנציג מע"מ תעודת עוסק פטור או תעודת עוסק מורשה וכן, שוברים זמניים לדיווח מע"מ. את התעודה יש להציב במקום בולט ומרכזי בבית העסק.

פתיחת תיק במס הכנסה

ככלל, כל אדם יחיד או תאגיד אשר התחיל בעיסוק המניב הכנסות פירותיות, או במשלח יד.

מתי נדרש לפתוח תיק במס הכנסה?

כחלק מתהליך פתיחת עסק, נדרש לפתוח תיק במס הכנסה מיד עם תחילת פעילות העסק או משלח היד, זאת לאחר הרישום כעוסק במע"מ.

איפה ואיך ניתן לפתוח תיק במס הכנסה?

פתיחת תיק במס הכנסה תיעשה באגף מס הכנסה באזור בו מתנהל העסק.

פתיחת התיק במס הכנסה תתבצע באמצעות הודעה בכתב לפקיד השומה ומילוי טופס פתיחת תיק עבור עצמאי או טופס פתיחת תיק עבור תאגיד.

האם צריך לפתוח תיק ניכויים?

בעל עסק נדרש לפתוח תיק ניכויים במידה ומועסקים עובדים או משולמים תשלומים אחרים החייבים בניכוי מס במקור. פתיחת התיק במוסד לביטוח לאומי נעשית אוטומטית כאשר המשרד לביטוח לאומי מושך את הנתונים ממס הכנסה.

פתיחת תיק במוסד לביטוח לאומי

דבר נוסף שיש לבדוק בעת פתיחת עסק הוא האם אכן נדרש העוסק לפתוח תיק בביטוח לאומי. מן החוק עולה כי חלה חובה על העצמי לפתוח תיק במוסד לביטוח הלאומי אם מתקיים אחד מאלה:

 • עצמאי שעוסק במשלח ידו בממוצע לפחות 20 שעות בשבוע.
 • עצמאי שהכנסתו החודשית בממוצע עולה על 50% אחוז מהשכר הממוצע.
 • עצמאי שעוסק במשלח ידו 12 שעות בשבוע והכנסתו עולה על 15% אחוז מהשכר הממוצע.

פתיחת התיק תיעשה מיד עם פתיחת עסק או הפעילות. פתיחת התיק תבוצע בסניף ביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו של העובד העצמאי.

תיק ניכויים יפתח אוטומטית על די שאיבת הנתונים ממס הכנסה. לאחר פתיחת התיק, המוסד לביטוח לאומי שולח למעסיק בדואר:

 • הודעה על פתיחת התיק, שיעור דמי הביטוח ומספר העובדים.
 • שאלון למילוי והשלמת פרטים.
 • טופס 102 – דין וחשבון על העסקת עובדים.
 • פנקסי תשלומים שבאמצעותם ישלם את הניכויים משכר העובדים.

פתיחת חשבון בנק עסקי

חשוב לבצע הפרדה בין חשבון הבנק בו מתנהלת הפעילות האישית לבין זו העסקית. כחלק מתכנון פתיחת עסק, יש לתת את הדעת בנושא זה מאחר והחשיבות באה לידי ביטוי בעיקר מבחינת המיסוי, וגם מבחינה מקצועית.

איך פותחים חשבון בנק עסקי?

בבואך לבנק במטרה להודיע על פתיחת עסק והרצון לפתוח חשבון בנק עסקי, נדרש להציג:

 • העתק של תקנון החברה ואישור הרישום שלה, המאומתים על ידי עורך דין או רואה חשבון.
 • הבהרת זכויות החתימה בחברה על ידי אישור של עורך דין או רואה חשבון.

עורך דין משרד הבריאות ומיטב היועצים כאן בשבילך. אנו נסייע לך בתהליך המורכב של פתיחת עסק והשגת רישיון עסק כנדרש, תוך התמקצעות וניסיון רב בהתנהלות מול הרשויות על מנת לאפשר לך לפתוח ולנהל את העסק שתמיד רצית.