פתחת עסק מזון המחייב רישיון יצרן?

רישיון יצרן הינו אישור מכוח חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), המיועד לעסקים המעורבים בתהליך שרשרת המזון ומהווה חלק בלתי נפרד מהליך רישוי עסקים.

עסק מזון המעורב בתהליך של יצור, אריזה ואחסנה הן של חומרי גלם והן של מוצרים מוגמרים בתחום המזון נדרש שיחזיק ברישיון יצרן מזון. חשוב לדעת כי הפעלת עסק מזון ללא רישיון יצרן הנה עבירה על החוק.

עסקי המזון הנדרשים לקבלת רישיון יצרן הנם: מפעלי מזון, עסקי הסעדה, קייטרינג, אטליז יצרני, יבואני מזון, מפעלי אריזת מזון, בתי קירור, מחסני מזון בטמפרטורה מבוקרת, מאפיות ועוד.

תהליך קבלת רישיון יצרן הנו מורכב וכולל בירוקרטיה רבה, החל מבקשת רישיון עסק, דרך תכנון מבנה העסק על פי דיני התכנון והבניה, ביקורת תברואתית ועד לבקשת רישיון יצרן ותשלום האגרה בגינו, תהליך הכרוך בהוצאות כספיות לא מעטות.

לכן, יש לתת את הדעת באשר לכל דרישה, ואף לקבל סיוע של עורך דין משרד הבריאות, מאחר ומילוי כל הדרישות מהווה תנאי הכרחי לקבלת רישיון יצרן.

מטרתו של רישיון יצרן

רישיון יצרן טומן בחובו מטרה חיובית וחשובה המשתיתה סדר ומאפשרת ביקורת ופיקוח על עסקי ייצור המזון השונים, ובכך מבטיחה שמירה על בריאות ושלום הציבור.

החזקת רישיון לייצור מזון מבטיח כי המפעל עומד בכל התקנים והדרישות הרלוונטיות לכל עסק וכן, כי אושר ע"י משרד הבריאות.

במסגרת רישיון עסק, על בעלי העסקים להציג רשימת ספקים בעלי רישיון לייצור מזון שמהם הם קונים את מוצריהם, כך לקוחות הרוכשים מוצרים ממפעלים בעלי רישיון יצרן יכולים להיות רגועים שאכן בבתי עסק אלו מתקיימות ביקורות של הרשויות.

ללא רישיון יצרן, לא יינתן רישיון עסק ליזם המבקש להפעיל עסק לייצור מזון. הפעלת עסק לייצור מזון בהעדר רישיון יצרן הנה עבירה על החוק, העלולה להביא להליכים משפטיים של הרשויות כנגד העסק ומפעילו.

מהם השלבים של תהליך קבלת רישיון יצרן?

  1. הגשת בקשה לקבלת רישיון עסק ברשות המקומית שבשטח שיפוטה נמצא או עתיד להימצא מפעל המזון.
  2. היזם/בעל העסק נדרש לוודא כי סוג העסק, מבנהו ומיקומו מתאימים ומאושרים על פי דיני התכנון והבניה.
  3. על היזם/בעל העסק להגיש תרשימים הנדסיים – "תוכנית סניטרית". במילוי דרישה זו חשוב להיעזר ביועץ מקצועי, עורך דין משרד הבריאות בעל ידע מעמיק וניסיון רב בתחום.
  4. בשלב זה, שירות המזון המחוזי בודק את התכנית ונשלחת הודעה כי אין התנגדות עקרונית לתוכנית.
  5. יישום התכניות שהוצעה בשטח.
  6. ביקורת תברואית-טכנולוגית בעסק על ידי מפקחי המזון טרם התחלת שיווק מזון לציבור.
  7. המלצת שירות המזון מלשכת הבריאות המחוזית להנפקת רישיון יצרן.
  8. מילוי טופס של בקשה לרישיון יצרן על ידי היזם/המנהל ותשלום האגרה. קבלת תשלום האגרה אינה מהווה הסכמה של קבלת רישיון יצרן, אלא קבלת תשלום עבור הטיפול בבקשה בלבד.

מחלקות משרד הבריאות אשר בוחנות את כשירות העסק לעסוק בייצור מזון

הבקשה לרישיון יצרן נבחנת בשתי מחלקות במשרד הבריאות:

ראשית, מחלקת בריאות הסביבה בוחנת את תשתיות המבנה וטיבם, לצורך זיהוי בעיות עתידיות העלולות לגרום לנזקי בריאות סביבתיים. בין הבדיקות השונות: בדיקת בעיות וליקויים בחיבורים למערכת המים העירונית, בדיקת מערכות אספקת המים ועוד.

לאחר מכן, מחלקת המזון מבצעת בדיקה טכנולוגית של תהליך הייצור. מטרת בדיקה זו היא לוודא ולהבטיח כי תהליך הייצור מתבצע בצורה סדירה.

עיקרי הדרישות הכלליות במפעלים לייצור מזון:

תהליך קבלת רישיון יצרן מכיל דרישות רבות במפעלים לייצור מזון. דרישות אלו נוגעות למבנה המפעל ופנים המפעל.

דרישות המבנה

דרישות המבנה הינן רבות החל ממיקום המבנה וגודלו בפרופורציה לייצור, גובה הקירות, אישורי כיבוי אש, טיפול בזיהום אוויר ושפכים ועוד.

המפעל חייב להיות אטום מפני חדירה של חרקים, מכרסמים, בעלי כנף ומזיקים נוספים. על המפעל להיות מואר ומאוורר היטב וכן, המים המשמשים לייצור או במתקני יצור צריכים להיות באיכות מי שתייה לפחות.

דרישות פנים המפעל

מערך הייצור צריך להיות רצוף ובהתאם לסדר פעולות הייצור, החל מהכנסת חומרי הגלם, עיבוד החומר, אריזה ועד אחסנת המוצר. מערך הייצור יתוכנן בכדי שלא תהיינה הצטלבויות בין מזון מלוכלך שאינו מעובד, לבין מוצרים לאחר טיפול חום ומוצרים סופיים.

הציוד צריך להיות עשוי מחומרים מאושרים לשימוש, וכן, עליו להיות ניתן לפירוק וניקוי בקלות. הנהלת המפעל חייבת לוודא כי עובדי המפעל מצוידים באישורים רפואיים המעידים על מצבם הרפואי ושאינם סובלים ממחלות מידבקות ואינם מסכנים את המזון בסביבתם.

חל איסור לאכול, לשתות ולעשן במקומות שאינם מיודעים לכך. אופן לבוש העובדים יהיה בביגוד בהיר הכולל כיסויי ראש.

חשוב לציין כי משרד הבריאות לא יאשר רישיון עסק/יצרן לעסק שנתקל בסירוב מחלקת ההנדסה בעירייה.

הבטחת איכות

חובה כי יהיה נוהל אבטחת איכות המפרט מה צריך לבדוק, מי הבודק המוסמך ובאיזו תדירות. כל זה חייב להיות רשום ברישומי הבקרה.

כאמור, תהליך קבלת רישיון יצרן מכיל פרוצדורה מורכבת המצריכה ידע ומומחיות בתחום. בשלב זה, חשוב לקבל סיוע על ידי עורך דין משרד הבריאות אשר מבין בחקיקה, תקנות, צווים, תקנים והנחיות הרלוונטיים למזון המיוצר, וכן בדיני התכנון והבניה.

כל זאת בכדי לבצע את תהליך קבלת רישיון יצרן בצורה הטובה ולעבור את המשוכה מבלי לבזבז זמן חשוב וכספים רבים.

משרדנו מתמחה בליווי פתיחת עסק וסיוע בקבלת רישיון יצרן למפעלי מזון. לחץ כאן לקבלת ייעוץ וסיוע על ידי עורך דין משרד הבריאות בעל ידע מעמיק וניסיון רב בתחום.